Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisuja ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa.

Koulukuraattorin asiakaspalvelun tärkeimmät työmuodot ovat keskustelu ja tukitoimien järjestäminen sekä verkostotyön tekeminen. Koulukuraattoriin voivat olla yhteydessä oppilaan itsensä lisäksi lapsen vanhemmat, kaverit tai opettajat.

Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan.

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu