Oikeusapu, kuluttaja- ja velkaneuvonta

Kuluttajaneuvonta
Yhteydenoto keskitetysti
www.kuluttajaneuvonta.fi
puhelin 0718 731 901

Oikeusapuneuvonta
Ajanvaraus
puhelin 0103 6603 90

Velkaneuvonta
Ajanvaraus
puhelin  044 417 4035

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu