Opiskelijoiden avustaminen

Opiskelijan ensisijainen toimeentulolähde on opintotuki (opintoraha- ja laina), joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset.

Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla huomioidaan myös vanhemmilta saatava tosiasiallinen taloudellinen tuki.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu