Toimeentulotukea haettaessa esitettävät liitteet ja tositteet

Toimeentulotukea haettaessa tulee esittää:

TOSITTEET kaikkien perheenjäsenten tuloista

 • ansiotulot; 2 viimeisintä palkkatodistusta tai tilinauhaa
 • yritystulot; yrittäjän tuloselvitys (lomakkeita saa perusturvatoimistosta)
 • työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki; työttömyyskassat, KELA
 • sairauspäiväraha
 • äitiys- /vanhempainraha
 • lasten hoidon tuki
 • elatusapu ja/tai elatustuki, lapsilisä
 • kansaneläke, työeläke, perhe-eläke tms.
 • opintotuki; opintoraha, opintolaina ja asumislisä
 • koulutustuki
 • asumistuki
 • muut mahdolliset tulot
 • omaisuus, talletukset

TOSITTEET MENOISTA:

 • vuokra, vastike, vesimaksut
 • sähkö- ja lämmityskulut
 • jätehuolto, nuohous, kiinteistövero, tontin vuokra
 • työmatkoista ja työssäkäynnistä aiheutuvat menot
 • lasten päivähoitomaksut
 • asunto- ja opintolainan korot
 • sairauskulut, lääkkeistä myös reseptit

MUUTA:

 • viimeiset tiliotteet kuukauden ajalta kaikista perheenjäsenten tileistä ( ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevilla tai henkilöillä, jotka eivät hae kuukausittain viimeiset tiliotteet kahden kuukauden ajalta kaikista perheenjäsenten tileistä)
 • pikatiliote em. tileistä (viimeiset tapahtumat)
 • selvitys työnhaun voimassaolosta, työvoimapoliittinen lausunto

Perustoimeentulotukiasioiden hoito on siirtynyt 1.1.2017 Kelalle.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu