Toimeentulotukilaskelmassa huomioitavat tulot ja menot

Toimeentulotukilaskelmassa tulona otetaan huomioon:

Hakijan ja perheen (myös avopuolison) tulot, EI kuitenkaan äitiysavustusta, kansaneläkelain mukaista hoitotukea, vammaistukilain mukaista vammaistukea, lapsen hoitotukea, perheeseen kuuluvan alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan perusmenot eikä tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja
Ansiotulosta vähennetään 20 % tai enintään 150 €/kk ruokakuntaa kohden.
VARAT (omaisuus ja säästöt) otetaan tulona huomioon.
Tukeen eivät vaikuta omana asuntona käytetty omistusasunto, asunnon irtaimisto ja työvälineet.
Menoiksi hyväksytään:

PERUSOSA, jonka suuruus määritellään toimeentulotukilaissa ja jonka määrät ovat omalla alasivulla "Toimeentulotuen perusosien määrät".

PERUSOSAAN sisältyvät (ToimeentulotukiL 7 §)

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot, mm. lääkkeet ilman reseptiä
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käytöstä aiheutuvat menot
 • sanomalehden tilausmaksu
 • puhelimen käyttö, televisiolupa ja informaatiomaksut
 • harrastus- ja virkistystoiminnan menot
 • jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot


MUUT PERUSMENOT (Toimeentulotukilain 7 B § mukaisesti)

 • vuokra, hoitovastike, vesi, lämmitys, jätehuolto, asuntolainan korot, mikäli ne on huomioitu verotuksessa
 • asumismenoja voidaan kohtuullistaa ja vuokraa huomioidaan yksinäisellä enintään 450 €/kk, kahden-kolmen hengen taloudella 550 €/kk e, 4-5 hengen taloudella 650 €, 6 henkilöä tai enemmän 700 €
 • muut asumismenot; taloussähkö, koti- ja palovakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero
 • muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot:
  • lääkärin määräämä hoito, tutkimus ja lääkitys julkisia terveydenhuoltopalveluja käyttäen
  • välttämätön hammashoito julkisia palveluja käyttäen
  • silmälasit; kehys korkeintaan 75 e ja linssit ilman erikoiskäsittelyä

   Silmälasien hankinnan tulee olla välttämättömään tarpeeseen perustuva, esim. uusiminen on välttämätöntä muuttuneiden näköarvojen takia, entiset silmälasit ovat rikkoutuneet tai hakija tarvitsee ensimmäiset silmälasit näkökyvyn heikkenemisestä johtuen.


ERITYISMENOT (Täydentävä toimeentulotuki, ToimeentulotukiL 7 C §)

 • lasten päivähoitomaksut
 • muuttokustannukset
 • hautauksesta aiheutuneet kohtuulliset menot ja seurakunnan hautausmaksu
 • lapsen tapaamisesta aiheutuneet tarpeelliset ja todelliset menot
 • muut toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu