Biojätteen käsittely


Biojäte on kompostoitava itse tai liityttävä paikkakunnalla järjestettyyn biojätteen erilliskeräykseen.

Biojätteeseen kuuluvat:

 • Ruokajätteet
 • Juuresten ja hedelmien kuoret
 • Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
 • Kananmunankuoret
 • Talouspaperi
 • Biojätesangon suojapaperi tai -pussi
 • Kukkamullat ja kasvinosat
 • Lemmikkien jätökset ja kuivikkeet (hiekkaa vain pieniä määriä kerrallaan)

EI biojätteeseen:

 • Nesteitä tai liemiä (kompostiin vähäisessä määrin)
 • Tupakantumppeja, tuhkaa tai kalkkia
 • Pölypusseja tai siivoustomua
 • Muovia, metallia tai ongelmajätteitä
 • isoja kokonaisia luita (laita puhdistettuna sekäjätteeseen)

Tärkeää !

Erilliskeräyksessä laita biojäte maatuvaan pussiin tai sanomalehden aukeamaan. Paketointi vähentää keräysastioissa haju- ja kärpäshaittoja kesällä ja jäätymistä astian seinään talvella.

Kaatopaikan penkassa hapettomassa tilassa mätänevä biojäte tuottaa metaanikaasua, jolla on ilmakehässä kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä vaikutus.
Kompostoitaessa biojätettä oikein metaania ei synny, ja kompostimullan ravinteet voidaan kierrättää jälleen kasvien käyttöön.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu