Jätehuolto tehostuu

Savonlinnan seudun kunnissa tulivat 1.10.2001 voimaan yhtenäiset jätehuoltomääykset, joiden mukaan kaikkien asuntokiinteistöjen ja loma-asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen niin taajama- kuin haja-asutusalueilla sekä saaristossa. Järjestetty jätteenkuljetus koskee hyötykäyttökelvotonta sekajätettä. Hyötykelpoiset jätteet viedään itse niille varattuihin keräyspisteisiin.

Kiinteistöt voivat liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä siitä itse sopimuksen suoraan jätekuljetusyrittäjän kanssa tai mahdollisesti alueella olevan keräysringin kautta. Kiinteistöt voivat liittyä myös kunnalliseen sekajätteen aluekeräykseen, jos sellainen on alueella järjestetty.

Sekajätteen joukossa ei saa olla biojätettä, keräyskelpoista paperia, pahvia, lasia, metallia, puuta eikä renkaita. Sekajätteessä ei saa olla mukana myäskään ongelmajätteitä. Hyöty- ja ongelmajötteet on toimitettava kunnan alueella sijaitseviin keräyspisteisiin.

Sekajäte tarkoittaa jätettä, jota on hankalaa tai mahdotonta hyödyntää uusien samanlaisten tuotteiden tai muiden tuotteiden valmistuksessa. Tällaisia ovat mm. hygieniatuotteet, lastenvaipat, sähkölamput, märät ja likaiset paperit, peilit, kahvipussit, perunalastu- ja naksupussit, muovitetut foliot, kumi- ja nahkatuotteet, käyttökelvottomat tekstiilit ja jalkineet. Sekajäte menee kaatopaikalla penkkaan ja on käsittelymaksultaan kallista, joten lajittelemalla ja kierrättämällä voi säästää jätemaksuissa tuntuvasti.

Kotitalouden muovijäte kuuluu tällä hetkellä sekajätteeseen. Tulevaisuudessa se kerätään energiajätteeseen, kun sen hyödyntäminen saadaan järjestettyä. Polttokelpoisia muoveja voi kotona myös polttaa puun seassa suljetussa tulisijassa pieniä määriä (maitopurkillinen) kerrallaan. Näitä muoveja ovat muovikassit, muovipussit ja kalvot (merkintä: 04, PE-LD), mehupullot, sangot (merk. 02, PE-HD), narut, voirasiat ja kannet ja muovipurkit (merkintä: 05, PP). Muut muovit aiheuttavat poltettaessa nokihaittoja tai myrkyllisiä päästöjä (pahin 03, PVC).

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu