Rauanvedet-hanke

Rantasalmen kunta, Etelä-Savon ELY – keskus ja Raudanveden osakaskunta allekirjoittivat 16.6.2010 yhteistyösopimuksen Raudanvedet-hankkeen toteuttamisesta. Hanke kohdistuu Rantasalmella sijaitseviin Pieneen Raudanveteen, Suureen Raudanveteen sekä Kosulanlampeen.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on poistaa särkikaloja Pienestä Raudanvedestä ja Kosulanlammesta 36 000 kg ja Suuresta Raudanvedestä  79 000 kg vuosien 2010 - 2014 aikana. Hankkeella pyritään järven sisäisen kuormituksen, ravinnepitoisuuden ja levähaittojen vähentämiseen, kalaston koostumuksen ja laadun parantamiseen, virkistyskäytön lisäämiseen sekä matkailuun tehtyjenpanostusten hyödyntämiseen. Hankkeen kustannusarvio on n. 70 000 eur, josta ELY-keskuksen osuus on 50 %, Rantasalmen kunnan noin 30 % ja Raudanveden osakaskunnan noin 20 %.

Raudanvesien hoitotoimenpiteeksi kalastus sopii erinomaisesti. Hoitokalastuksesta on erittäin hyviä kokemuksia useilta Etelä-Savon järviltä. Hoitokalastus on helppo ja edullinen tapa poistaa fosforia vesistöstä ja samalla hoitaa järven kalakanta terveelle pohjalle. Vähempiarvoisen kalan määrä pienenee ja arvokalojen määrä ja koko kasvaa.

Vuoden 2010 aikana hanke saatiin hyvään vauhtiin. Kosulanlammen hoitokalastussaalis oli 4 000 kg, Pienen Raudanveden 6000 kg ja Suuren Raudanveden yli 27 000 kg.

Kevättalvella 2011 ahkerat talkoolaiset valmistivat kansalaisopiston kurssilla hankealueelle kolme hoitopyyntirysää ja kalastivat niillä yli 9 000 kg kevään ja alkukesän aikana.

Syysnuottaus tehtiin urakalla paikallisten ammattikalastajien toimesta.

Vuoden 2013 saaliit:

  Rysäpyynti Nuottaus Yhteensä
Kosulanlampi 2 000 kg   2 000 kg
Pieni-Raudanvesi 4 445 kg 450 kg 4 995 kg
Suuri-Raudanvesi 1 710 kg 33 333 kg 35 043 kg
Yhteensä 8 155 kg 33 783 kg 42 038 kg

Vuoden 2013 saalistavoite oli 13 000 kg, joten tavoite saavutettiin.

Kalastusta jatketaan vuonna 2014 edellisvuosien tapaan keväällä talkootyönä rysäpyyntinä ja syksyllä hoitonuottauksina.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu