Vesi- ja viemärilaitos

Kaukalovuoren vesilaitos

Kaukalovuoren vesilaitoksen rakentaminen, joulukuu 2007

Laitoksen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Viemärilaitos hoitaa lisäksi puhdistamolietteen kompostoinnin.

Talousveden laatu Rantasalmella (18.9.2019) 

Veden kovuus 0,4mmol/l

Veden PH 7.5 – 8

Talousveden hygienia arvot ovat erinomaiset

 

Vesihuoltopäällikkö
Jouni Heikkinen
puhelin 044 417 5272

Kiinteistöhoidonesimies
Hannu Häkkinen
puhelin 040 558 5291

Laitosmies
Jyrki Pellinen
puhelin 040 484 6452

Laskutus:

Toimistosihteeri
Irma Laitiainen
puhelin 040 161 5013
irma.laitiaineni[at]rantasalmi.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen vesimaksutaksa

Vesi- ja viemärilaitoksen jätemaksutaksa

Vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnasto

Vesi- ja viemärilaitoksen liittymähakemus

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu