Vesi- ja viemärilaitos

Kaukalovuoren vesilaitos

Kaukalovuoren vesilaitoksen rakentaminen, joulukuu 2007

Laitoksen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Viemärilaitos hoitaa lisäksi puhdistamolietteen kompostoinnin.

Vesihuoltopäällikkö
Jouni Heikkinen
puhelin 044 417 5272

Kiinteistöhoidonesimies
Hannu Häkkinen
puhelin 040 558 5291

Laitosmies
Jyrki Pellinen
puhelin 040 484 6452

Laskutus:

Tekninen sihteeri
Merja Kontturi
puhelin 040 161 5006
merja.kontturi[at]jarvisaimaanpalvelut.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen vesimaksutaksa

Vesi- ja viemärilaitoksen jätemaksutaksa

Vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnasto

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu