Ajankohtaista

Vesi- ja viemärilaitos tiedottaa.

Rantasalmen Kaukalovuoren ja Juvan Hatsolan sekä Rapionkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin voi ottaa kantaa Rantasalmen Kaukalovuoren ja Juvan Hatsolan sekä Rapionkankaan pohjavesialueiden suo-jelusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet.

Suojelusuunnitelmaehdotukset pidetään nähtä-villä 8.-30.6.2011 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa (Jääkärinkatu 14, Mikkeli) sekä  internetissä osoitteessa www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista (vasen palsta) > Julkaisut > Erillisjulkaisut.

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelmaehdotus pidetään lisäksi nähtävillä Rantasalmen kunnan Kunnanvirastolla (Poikkitie 2).

Juvan Hatsolan ja Rapionkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä Juvan kunnan Kunnanvirastolla (Juvantie 13) ja internetissä osoitteessa www.juva.fi - Juva-info – Kuulutukset.

Kaikilla joita asia koskee on mahdollisuus esittää mielipiteensä  suojelusuunnitelmaehdotuksis-ta kirjallisesti tai sähköisesti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 30.6.2011 klo 16.15 mennessä. Postiosoite on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus, Kirsi Haajanen, PL 164, 50101 Mikkeli. Sähköpostitse kirsi.haajanen(at)ely-keskus.fi.

Suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viran-omaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella.
Suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen sisältyy EAKR-osarahoitteiseen EU-hankkeeseen, johon osallistuvat myös Mikkelin Vesilaitos, Pieksämäen Vesi, Savonlinnan Vesi ja JJR-kunnat (Juvan kunta, Joroisten kunta ja Rantasalmen kunta).

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija
Kirsi Haajanen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
puh. 0400 238840

Toimistosihteeri
Minna Sidorov
puh. 040 5028046.

Kaukalovuori Suojelusuunnitelma tiivistelmaluonnos (PDF)
Kaukalovuori suojelusuunnitelmaluonnos (PDF)
Liitteet 1-7 yhdistelma (PDF)

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu