Terveydenhuolto

Vuoden 2015 alusta lukien Rantasalmen kunta on järjestänyt lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisilleen yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

 

 Suomen Terveystalo Oy toteuttaa palvelut joko omana tai alihankkijoidensa toimintana. Virkavastuutehtäviä hoitavat Essoten viranhaltijat.

RANTASALMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT


Yksikön johtaja Mira Ilmoniemi      0400 522 435
Johtava lääkäri Erkko Klemetti
Johtava hammaslääkäri Heli Karvanen


TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluiden palveluesimies Anne Hirn  044 417 2601


RANTASALMEN TERVEYSASEMA
Ilveksentie 11
58900 Rantasalmi

Aukioloaika ma-to 7.30 - 15.30 ja pe 7.30 - 14

Vastaanotto                                   015 527 7148
ajanvaraus ma-to klo 8-15 pe 8-14

Hammashoitola                              015 527 7151
ajanvaraus arkisin 8-9

Työterveyshuolto                            030 6000

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola    044 417 2665
ma, ti, ke, soittoaika klo 8-8.30 ja 11.30-12.00

Lastenneuvola                                 044 417 2666
ke, to, pe, soittoaika klo 8-8.30 ja 11.30-12.00

Diabetesneuvola                              044 417 2667

Mielenterveysvastaanotto 
Sairaanhoitaja                                  044 417 2685
Mielenterveyshoitaja                       044 417 2686
Päihdetyöntekijä                              040 161 5039

Vuodeosasto                                     044 417 2600
Fysioterapia                                      044 417 2677
      
Kouluterveydenhuolto                    044 417 2612
ma, ti, to, ja pe

Laboratoriopalvelut
näytteenotto ma-to klo 7.30-10.30 ajanvarauksella
laboratoriovastaukset vastaanotosta klo 13.00 jälkeen puh. 015 527 7148
ajanvaraus ma-pe klo 12-14 puh. 044 717 8600
laboratorio ISLAB puh. 044 717 8975

Vuodeosasto                               015 527 71 54
Ilveksentie 11
Hoitajat                                         044 417 2600
Potilaspuhelut                             044 417 2610
Osastonhoitaja                            044 417 2601


SOSIAALIPALVELUT

RANTASALMEN SOSIAALITOIMISTO
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Aukioloaika 9-12 ja 13–14

SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

Puhelinaikana klo 9-10      Mari Laiho                    044 351 2660
                                       Nea Nyyssönen             044 351 2490
                                       Eeva Immonen             040 561 5263 (ma-ti Rmella)

VAMMAISPALVELUT   Maarit Mahrberg                     0400 537 808

TOIMISTOSIHTEERI  Irma Laitiainen                      040 161 5013
tiistaista perjantaihin klo 9-12

                                     Hilppa Kokkonen            040 161 5015 

EDUNVALVOJA           Markku Karvonen               050 536 1399 VANHUSPALVELUT

Sosiaalipalveluiden palveluesimies Ulla Jauhanen   040 720 0622

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2

Mäntylä                             040 1965658
Palveluohjaaja                    040 5611648
Neuvontapiste                    ma-pe 10-11

Kotihoitotoimisto 
Kylätie 46

Kotihoidon esimies              040 6609944
Kotisairaanhoito                  044 4172616


KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelutalo Harjurinne     040 1703112
Hirventie 34

Avohuollonohjaus                040 5611648
Päivätoiminta                      040 840 37 26 


PERHEPALVELUT

Perhekeskus Kehrä
Oravantie 4
58900 Rantasalmi 

Koulupsykologi, perheterapeutti  Jonna Ahlfors-Boman    050 4370 655
jonna.ahlfors-boman@tietotaitogroup.fi

Lastensuojelun perhetyöntekijä    040 637 23 07
Lastensuojelun perhetyöntekijä    040 705 6194
Neuvolan perhetyöntekijä            040 642 82 59


Eläinlääkäri

Kylätie 11
58900 Rantasalmi
puhelin 044 417 2690
vastaanotto ja ajanvaraus ma-pe klo 8-9 


Terveysvalvonta

Päivystävä terveystarkastaja, ma-pe 9:00-13:00
puhelin 044 309 6000
terveystarkastaja[at]isshp.fi
Postiosoite: PL 111, 57101 Savonlinna


Duodecim Terveyskirjasto

Terveyskirjastosta saat luotettavaa ja ajantasaista terveystietoa.

Kansalaisen valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus Rantasalmen perusterveydenhuollossa

1. Terveyskeskukseen on saatava välitön yhteys ja terveydenhuollon ammattihenkilön on käynnistettävä hoidon tarpeen arvio

Yhteyden saaminen toteutuu Rantasalmen terveysasemalla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyynnön, jolloin linjan vapauduttua hoitaja soittaa asiakkaalle päin eikä asiakas menetä paikkaansa jonossa. Näin voimme aina varmistaa yhteydenoton onnistuvan.

Terveydenhuollon ammattihenkilö, sairaanhoitaja suorittaa arvion hoidon tarpeesta puhelun aikana. Tarvittaessa potilas kutsutaan sairaanhoitajan vastaanotolle tarkempaa arviota varten. Välitöntä tai kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon samana päivänä. Hoito toteutetaan Rantasalmen terveyskeskuksessa tai asiakas ohjataan Savonlinnan keskussairaalan päivystykseen.

2. Terveydenhuollon ammattihenkilön on suoritettava hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän kuluessa

Toteutuu Rantasalmen terveysasemalla.

3. Kiireettömään hoitoon on päästävä kolmen kuukauden kuluessa

Lain mukaan hoitoon pääsyn tulee toteutua uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Toteutuu Rantasalmen terveysasemalla

4. Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu velvoittaa järjestämään tarpeelliseksi todetun, kiireettömän
hoidon kohtuullisessa ajassa. Hoidon järjestäminen voi kuitenkin viedä enintään kuusi (6) kuukautta.

5. Odotusaika suun terveydenhuoltoon
Kiireetön hoito
Toteutuu Rantasalmen kunnassa keskimäärin kuukaudessa.

Kiireellinen hoito
Toteutuu Rantasalmen kunnassa hoitotakuun ajassa.

Asiakasmaksut 2017
INR ohje potilaille

Sosiaali- ja potilasasiamies

Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan sosiaaliasiamiehenä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ja sopimusyritysten ja -yhteisöjen potilasasiamiehenä (mukaan lukien Terveystalo Oy/Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut) toimii Heli Korhonen.

Heli Korhonen
puh. 044 417 3218, ma-pe klo 9-15.00
s-posti: heli.korhonen(at)isshp.fi

Postiosoite:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 111, 57101 Savonlinna

Käyntiosoite:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keskussairaalantie 6, F-rakennus 6. krs, 57120 Savonlinna

Jättäkää tarvittaessa yhteydenottopyyntö puhelinvastaajaan tai sähköpostilla.
Yksilöityjen asiakas-/potilastietojen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.
Käyntiajoista pyydetään sopimaan etukäteen puhelimitse. Asiakastapaaminen
voidaan tarvittaessa järjestää kuntien omissa tiloissa tai Itä-Savon sairaanhoitopiirin
tiloissa muilla paikkakunnilla.

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu