Tietosuojaselosteet

Henkilötietoja sisältävistä rekisteristä on tehty käyttötarkoitusten perusteella tietosuojaselosteet, joiden tarkoituksena on informoida asiakkaita/rekisteröityjä henkilötiedon käsittelyn tarkoituksesta ja rekisteröidyn oikeuksista.

Kunnan tietosuojaselosteet toimivat myös selosteena henkilötiedon käsittelytoimista (679/2016/EU, artikla 30).

Tarkempia tietoja antaa selosteisiin merkitty yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava.

Hallinto
- Asianhallinta
- Henkilöstöhallinto
- Kameravalvonta
- Kykyviisari
- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri
- Maahanmuuttajapalvelut
- Monialainen työllistämispalvelu TYP
- Nuorten työelämäpalveluiden asiakastietorekisteri (PAR)
- Taloushallinnon palvelut
- Työelämäpalvelut
- Yrityspalvelut
- Vaalitoiminta
-
Vesihuolto
- Väestötiedot
- Yhteydenotot poikkeustilanteesta

Maaseutu ja lomatoimi
- Lomitus
- Maatilarekisteri


Perusturvan toimiala
Iäkkäiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Perheoikeudelliset palvelut
Päihdehuollon palvelut
Työikäisten sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut

 

Palveluiden toimiala
- Etsivä nuorisotyö
- Lumme kirjastot
- Kohdeavustukset
- Koulukuraattorin palvelut
- Nuorisovaltuusto
- Opintohallintorekisteri
- Tilavuokrausten hallinta
- Varhaiskasvatuksen järjestäminen
- Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA lapset
- Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA huoltajat

 

Ympäristö toimiala 
- Rakennusvalvonta 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu