Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet laaditaan henkilötietolain (523/1999) mukaisista henkilörekistereistä, joita syntyy esimerkiksi asiakkuus- tai palvelussuhteen myötä.

Tarkempia tietoja antaa selosteisiin merkitty yhteyshenkilö.

Hallinto

- Anto- ja ottolainat
- Asianhallinta
- Kuntouttava työtoiminta
- Kykyviisari
- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri
- ProConsona Adoptio, Lastenvalvonta, Sosiaalityö
- Taloudenohjausjärjestelmä
- Työelämäpalvelu asiakkaat
- Työelämäpalvelu yritykset
- Nuorten työelämäpalveluiden asiakastietorekisteri (PAR)

 

Palveluiden toimiala

Primus / Wilma
- Google for Education
- Daisy varhaiskasvatus
- Etsivä nuorisotyö
- Koulukuljetusten bussikortit

 

Ympäristö toimiala

- Huoneistojen vuokrat
- Kameravalvonta
- KuntaNet6
- KuntaNet7
- Vesihuolto

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu