Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet laaditaan henkilötietolain (523/1999) mukaisista henkilörekistereistä, joita syntyy esimerkiksi asiakkuus- tai palvelussuhteen myötä.

Tarkempia tietoja antaa selosteisiin merkitty yhteyshenkilö.

Hallinto

- Anto- ja ottolainat
- Asianhallinta
- Kuntouttava työtoiminta
- Kykyviisari
- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri
- Taloudenohjausjärjestelmä
- Työelämäpalvelu asiakkaat
- Työelämäpalvelu yritykset

 

Sivistys

Primus / Wilma

- Google for Education

- Daisy varhaiskasvatus
- Etsivä nuorisotyö
- Koulukuljetusten bussikortit

Tekninen toimi

- Huoneistojen vuokrat
- Kameravalvonta
- KuntaNet6
- KuntaNet7
- Vesihuolto

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu