Vanhuspalvelut

Rantasalmella ikäihmiset asuvat itsenäisesti ja esteettömästi kodissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada tarvitsemansa hoivapalvelut. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen, tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.

Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2
puhelin 040 835 8969

Vastuuhenkilöt:

Toimipaikanpäällikkö
(toimisto palvelukeskus Mäntylässä, Lipposenpolku 2)
Ulla Jauhanen
puhelin 040 720 0622
ulla.jauhanen[at]terveystalo.com

Palveluohjaaja kotihoito/tukipalvelut
(toimisto palvelukeskus Mäntylässä, Lipposenpolku 2)
Anne Tarkiainen, sijaisena Merja Kareslahti 31.5.2020 asti
puhelin 040 561 1648
merja.kareslahti[at]terveystalo.com   
-vanhuspalveluiden ohjaus
-omaishoidontuki yli 65 v.
-sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Kotihoito/lähiesimies
Anne Hirn
puhelin 040 660 9944
anne.hirn@terveystalo.com

Ateriapalvelu
Ruokapalveluesimies
Minna Hakulinen
puhelin 040 196 5654
minna.hakulinen[at]jarvisaimaanpalvelut.fi

Viranomaistehtävät:

Sosiaalityöntekijä

Mari Laiho
mari.laiho@sosteri.fi

 

Ikääntyneiden rantasalmelaisten palvelua ohjaavat arvot:

- itsemääräämisoikeus
- perustarpeista huolehtiminen
- yksilöllisyyden kunnioittaminen
- omatoimisuuden tukeminen
- luottamuksellisuus
- sosiaalisten yhteyksien säilyminen
- turvallinen asuinympäristö

Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Palvelutalot (PDF)
Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Kotihoito
Ikäihmisten palvelut (PDF)
Palveluhakemus (PDF)
Kotihoidon kriteerit 2020
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus 2018
Tehostetun palveluasumisen kriteerit 2020

Tuetun palveluasumisen kriteerit 2020
Vanhuspalvelujen arviointi ja odotusaikojen julkaiseminen 1.1.-31.12.2018

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu