Vanhuspalvelut

Rantasalmella ikäihmiset asuvat itsenäisesti ja esteettömästi kodissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada tarvitsemansa hoivapalvelut. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen, tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.

Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2
puhelin 040 835 8969


Toimipaikanpäällikkö

(toimisto palvelukeskus Mäntylässä, Lipposenpolku 2)
Ulla Jauhanen
puhelin 040 720 0622
ulla.jauhanen[at]terveystalo.com

Palveluohjaaja kotihoito/tukipalvelut
(toimisto palvelukeskus Mäntylässä, Lipposenpolku 2)
Anne Tarkiainen
puhelin 040 561 1648
anne.tarkiainen[at]terveystalo.com   
-vanhuspalveluiden ohjaus
-omaishoidontuki
-sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Kotihoito
Kylätie 46, 58900 Rantasalmi
päivystysnumero (ympäri vuorokauden) 040 561 1647
sairaanhoitaja 044 417 2616 tai 044 417 2617


Palvelukoti Kuusela
Kylätie 24 a, 58900 Rantasalmi
puhelin (klo 7-21) 040 826 3220 tai 040 826 3315
muina aikoina 040 561 1647


Kotihoidon ja Kuuselan palveluesimies Tytti Natunen
tytti.natunen[at]terveystalo.com
puhelin 040 660 9944

 

Ateriapalvelu
Ruokapalveluesimies
Minna Hakulinen
puhelin 040 196 5654
minna.hakulinen[at]jarvisaimaanpalvelut.fi

Viranomaistehtävät:

Sosiaalityöntekijä

Mari Laiho
mari.laiho@sosteri.fi

 

Ikääntyneiden rantasalmelaisten palvelua ohjaavat arvot:

- itsemääräämisoikeus
- perustarpeista huolehtiminen
- yksilöllisyyden kunnioittaminen
- omatoimisuuden tukeminen
- luottamuksellisuus
- sosiaalisten yhteyksien säilyminen
- turvallinen asuinympäristö

Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Palvelutalot (PDF)
Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Kotihoito
Ikäihmisten palvelut (PDF)
Palveluhakemus (PDF)
Kotihoidon kriteerit 2020
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus 2018
Tehostetun palveluasumisen kriteerit 2020

Tuetun palveluasumisen kriteerit 2020
Vanhuspalvelujen arviointi ja odotusaikojen julkaiseminen 1.1.-31.12.2018
Omaishoitohakemus

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu