Vanhuspalvelut

Rantasalmella ikäihmiset asuvat itsenäisesti ja esteettömästi kodissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada tarvitsemansa hoivapalvelut. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkoti, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.

Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.

Palvelukeskus Mäntylä
Lipposenpolku 2
puhelin 040 835 8969

Mäntylän palveluesimies Minna Laasonen
p. 040 720 0622


Palveluohjaaja kotihoito/tukipalvelut Anne Tarkiainen
(toimisto palvelukeskus Mäntylässä, Lipposenpolku 2)
puhelin 040 561 1648   
-vanhuspalveluiden ohjaus
-omaishoidontuki
-sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Kotihoito
Kylätie 46, 58900 Rantasalmi
päivystysnumero 040 561 1647
sairaanhoitaja 044 417 2616 tai 044 417 2617


Palvelutalo Kuusela
Kylätie 24 a, 58900 Rantasalmi
puhelin (klo 7-21) 040 826 3220 tai 040 826 3315
muina aikoina 040 561 1647


Kotihoidon ja Kuuselan palveluesimies Heini-Tuulia Soini
puhelin 040 660 9944


Laskutus/kotihoito, tukipalvelut, palveluasuminen
p. 040 161 5015

Ateriapalvelu
Ruokapalveluesimies
puhelin 040 196 5654


Viranomaistehtävät:

Sosiaalityöntekijä

Mari Laiho
p. 044 417 2606
mari.laiho@sosteri.fi

 

Ikääntyneiden rantasalmelaisten palvelua ohjaavat arvot:

- itsemääräämisoikeus
- perustarpeista huolehtiminen
- yksilöllisyyden kunnioittaminen
- omatoimisuuden tukeminen
- luottamuksellisuus
- sosiaalisten yhteyksien säilyminen
- turvallinen asuinympäristö

Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Palvelutalot (PDF)
Asiakastyytyväisyyskysely omaisille Kotihoito
Ikäihmisten palvelut (PDF)
Palveluhakemus (PDF)
Kotihoidon kriteerit 2020
Tehostetun palveluasumisen kriteerit 2020

Tuetun palveluasumisen kriteerit 2020
Vanhuspalvelujen arviointi ja odotusaikojen julkaiseminen 1.1.-31.12.2018

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu