Ajankohtaista vanhustyössä

Ajankohtaista vanhustyössä ja kehittämishankkeet

Vanhuspalveluita kehitetään ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti.

Kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tarkoitettu 75-vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka eivät ole tilapäisten tai säännöllisten kotipalveluiden tai kotisairaanhoidon piirissä. Tavoitteena: Kotona selviytyminen ja vanhuspalveluiden kehittäminen.

Mobiiliteknologia otettu kotihoidon käyttöön kevään 2013 aikana. Matkapuhelimiin asennetun toiminnanohjausjärjestelmän avulla voimme lisätä välitöntä asiakastyötä ja ohjata resurssit sinne missä niitä tarvitaan.

Järjestelmästä näkee palvelu- ja hoitosuunnitelmaan suunnitellut työt. Puhelimesta hoitajat voivat tarkastella asiakkaiden ajantasaita lääkelistaa ja riskitietoja. Asiakastietojärjestelmään tallennetut yhteystiedot ovat käytettävissä matkapuhelimessa.

Vanhuspalvelujen arviointi ja odotusaikojen julkaiseminen

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Kunnanhallitus on 16.5.2016 § 110 päättänyt muodostaa yhteisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamisen väylä ikääntynyttä väestöä sekä vammaisia koskevissa asioissa.

Vanhuspalvelulain mukaisesti neuvosto on otettava mukaan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, asumisen, liikkumisen, osallisuuden tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai muiden tarvitsemisiensa palvelujen osalta.

Vammaislainsäädännön mukaisesti neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi­mi­alo­jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois­sa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter­vey­den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi­vit­täi­sis­tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal­ve­lu­jen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot:

Lea Korhonen, pj                0500 570477                       lea.korhonen@suomi24.fi
Anne Tarkiainen, siht.        040 5611 648                      anne.tarkiainen@terveystalo.com
Olavi Siljamo, vara pj         044 2592665                       mallimortti@gmail.com
Jussi Reijonen                     050 3389102
Eero Eronen                        050 4122187                       eero.o.eronen@gmail.com
Sirpa Repo                          0400 802793                       sire47@gmail.com
Olli Pekka Nykänen           0440 205700                       openyk68@gmail.com

Varajäsenet:

Sisko Muukkonen               040 5279612                       s.n.muukkonen@luukku.com
Lea Lappalainen                 040 5370115
Sisko Pursiainen                 040 8415786                       sisko.pursiainen@outlook.com
Ulla Taskinen                       050 5834779                       ulla.taskinen@spynet.fi
Veikko Malkki                      040 5074737                       veikko@veikkoset.inet.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu