Kauppa-asiointipalvelu

Kauppa-asiointipalvelua annetaan kotipalvelun tukipalveluna säännöllisen kotihoidon asiakkaille, silloin kun asiakas tai omaiset eivät pysty itse huolehtimaan tai järjestämään kauppa-asiointia. Palvelu sisältää asiakkaan ja kotihoidon työntekijän yhdessä laatiman kauppalistan mukaisten ostosten keräämisen ja toimittamisen asiakkaalle suoraan kotiin tai tavaroiden toimittamisen kotihoidon toimistoon, josta kotihoidon työntekijät toimittavat ostokset asiakkaalle. Kauppa-asiointipalvelua voidaan myöntää myös hoitoa -ja huolenpitoa tarvitseville sotainvalideille ja – veteraaneille. Kauppa-asiointiasiakkuus edellyttää tilin avaamista johonkin paikkakunnan ruokakauppaan

Lisätietoja:
Palveluohjaaja
puhelin 040 561 1648

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu