Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kunnan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Kotihoidon palveluja tiedustellaan palveluohjaajalta, kun kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vammaisuuden vuoksi tai muun syyn takia tarvitaan koti- tai hoitopalveluita kotiin. Hoidon toteutuksesta vastaa kotihoidon lähiesimies.

Säännöllisestä kotihoidosta (käynti vähintään kerran viikossa) tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan ja/tai huoltavan omaisen kanssa.

Maksupäätöksen säännöllisestä kotihoidosta valmistelee palveluohjaaja tai palveluesimies. Kotihoidon palveluja voi saada seitsemänä päivänä viikossa.

Lisätietoja:
Palveluohjaaja
puhelin 040 561 1648

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu