Omaishoito

Jos pitkäaikaissairasta tai vaikeavammaista henkilöä hoidetaan kotona, hänen hoidostaan voidaan tietyin edellytyksin maksaa omaishoidon tukea. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotikäynnin jälkeen hakemus käsitellään omaishoitotiimissä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee tiimi.

Omaishoito 2017 (yli 65-v.)

Tukihakemuslomake

Lisätietoja:
Palveluohjaaja
puhelin 040 561 1648

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu