Vanhuspalvelumaksut

Kotipalvelusta perittävät maksut 1.1.2017 alkaen

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään kuukausimaksu palvelun laadun, määrän, maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Kuukausimaksu saa olla enintään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Säännöllinen kotihoito sisältää asumiseen, henkilön hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja avustamista.


Henkilö-
määrä
Perheen bruttotulot
kuukaudessa
Käyntikerrat viikossa
Tuettu kotihoito
1 - 2 x /vk
Valvottu kotihoito
3 - 5 x /vk
Tehostettu kotihoito
6 tai enemmän x /vk
1 573 € ylittävältä osalta 18 % 28 % 35 %
2 1057 € ylittävältä osalta 16 % 20 % 22 %
3 1657 € ylittävältä osalta 14 % 16 % 18 %
4 2050 € ylittävältä osalta 10 % 13 % 15 %
5 2481 € ylittävältä osalta 9 % 11 % 13 %
6 2849 € ylittävältä osalta 7 % 9 %

11 %

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2017


Palveluasumisen ja kotihoidon laskutus:
Toimistosihteeri
Hilppa Kokkonen
puhelin 040 161 5015
hilppa.kokkonen[at]terveystalo.com

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu