Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen esimies ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pasi Savolainen
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi
p. 040 558 5290
pasi.savolainen[at]rantasalmi.fi

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus, joten kaikki lapset (1-5 v) ovat tervetulleita varhaiskasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys. Ammattitaitoinen henkilöstö toimii yhteistyössä lasten vanhempien kanssa, jossa ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla. Yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva, kasvava, kehittyvä ja oppiva lapsi.

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuspalveluita ovat varhaiskasvatus kahdessa päiväkodissa, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus (kerhotoiminta). Ryhmäperhepäiväkoti Pikku Oskari toimi määräaikaisena 2.1.2020 - 31.5.2020.

Varhaiskasvatus Rantasalmella - esite

Varhaiskasvatuspalvelut kartalla

Vuorohoitoa tarjotaan Vuoropäiväkoti Käenkellossa. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorotyötä tekevien perheiden lapsille ja sitä tarjotaan vanhempien työstä johtuvan tarpeen mukaan. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

Rantasalmella 6-vuotiaiden esiopetus, esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito ja koululaisten iltapäivähoito on koulutoimen alaista toimintaa.

 
 

Varhaiskasvatuksen laskutus
Toimistosihteeri

Jaana Niiranen
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi
p. 040 161 5016
jaana.niiranen[at]rantasalmi.fi

Lapsen hoitaminen kotona lasten kotihoidontuen avulla on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Jotta perheellä on mahdollisuus saada kotihoidon tukea, ei lapsella voi samanaikaisesti olla päivähoitosijoitusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kuitenkin esimerkiksi kahden lapsen perheissä voi toisella lapsista olla päivähoitosijoitus, jolloin kotihoidontukea maksetaan kotona olevasta lapsesta

AJANKOHTAISTA

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksen vuoksi pyydämme toimittamaan uudet tulotiedot 15.8.2020 mennessä toimistosihteeri Jaana Niiraselle.
Tulotiedot voi toimittaa myös Daisyn kautta viereisestä linkistä: eDaisy

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
Lääkehoitosuunnitelma 2016
Vasu 2017
Varda-info huoltajille
Linkki Vardan tietosuojaselosteisiin

Tiedote tulorekisterin tietojen käyttöönotosta 1.1.2020 alkaen

Vauvaperheillan materiaali

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu