Tiedotteet

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017

Päivähoidon asiakasmaksujen lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Jatkossa ei enää noudateta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäännöksiä. Muutoksen seurauksena osalla perheistä maksut alenevat.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella, kuten tähänkin asti. Enimmäismaksu on edelleen 290 euroa ja alin perittävä maksu jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen eli nuorimman lapsen maksusta (enintään 261 euroa). Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki selkeyttää maksun määrittämistä silloin, kun lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa. Tällöin maksu määrätään sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki antaa mahdollisuuden periä puolet kuukausimaksusta peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta, mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheissä siten, että uusi tuloraja on 1915 euroa (nykyisin 1403 € ja 1730 €).

Perheen koko Tuloraja € 1.8.2016  Tuloraja € 1.3.2017 Maksuprosentti  Korkeimman maksun tuloraja 1.8.2016  Korkeimman maksun tuloraja 1.3.2017
2 1403 1915 11,5 % 3924 € 4437 €
3 1730 1915 9,4 % 4815 € 5000 €
4 2053 2053 7,9 % 5724 € 5724 €
5 2191 2191 7,9 % 5862 € 5862 €
6 2328 2328 7,9 % 5998 € 5998 €

Tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan edelleenkin kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018. Varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan jatkossakin ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Mikäli perheen tulot tai olosuhteet ovat muuttuneet 1.8.2016 jälkeen, toimittakaa tulotiedot osoitteella:  irma.laitiainen[at]rantasalmi.fi tai poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

 

TIEDOTE LAPSIKERHOIHIN HAKEMISESTA

Rantasalmen kunnan järjestämään avoimen varhaiskasvatustoiminnan lapsikerhoihin hakeminen tapahtuu 31.5.2017 mennessä.

1. Kirkkorinteen lapsikerho Kulkurin ohjaajina toimii avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa. 3-5-vuotiaita lapsia otetaan ryhmään 14 ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä toimii Rantasalmen kappeliseurakunnan tiloissa, Kirkkotie 3, 58900 Rantasalmi.

2. Tuusmäen kyläkoululla toimii myös 3-5-vuotiaiden lapsikerho Kulkuri. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaajan työparina on varhaiskasvatuksen työntekijä. Ryhmään mahtuu 14 lasta, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lapsikerhojen toiminta on maksullista.

Kerhoihin haku tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan osoitteeseen:
Avoin varhaiskasvatus
Rantasalmen kunta
Poikkitie 2, 
58900 Rantasalmi

tai sähköpostitse osoitteeseen:
avoin.varhaiskasvatus[at]rantasalmi.fi  

TERVETULOA ILOISEEN JOUKKOON!
Pirjo Kämppi Avoimen varhaiskasvatustoiminnan ohjaaja
p. 040 743 2095
avoin.varhaiskasvatus[at]@rantasalmi.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu