Lapsiperheiden kotipalvelut

Tarvitsetko käytännön apua arjen solmukohdissa?

PALVELUN TILAUKSET

arkisin klo 8.00-9.00

040 743 2095  Avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja  Jenna Roponen
040 161 5038 Lapsiperheiden kotipalvelu Ritva Suhonen

Lapsiperheiden kotipalvelu kuuluu avoimen varhaiskasvatustoiminnan palveluihin ja on osa harkinnanvaraista palvelua.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu välttämättömän tilapäisen lastenhoitoavun tai kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille. Palvelun tarkoituksena on auttaa kodin askareissa ja lasten hoidossa sekä tarvittaessa tukea perhettä arjen haasteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua.

 

KOTIPALVELUA VOIDAAN MYÖNTÄÄ:

- tuen tarve kotihoidossa ja kasvatuksessa
- konkreettisen avun tarve arjen sujumisessa
- perheen vanhempi on huolissaan omasta jaksamisestaan
- perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
- tilapäisen lastenhoidon tarve asiointikäyntien ajaksi
- perheeseen on syntynyt useampi lapsi
- perhettä on kohdannut kriisi

 

KOTIPALVELUA EI VOIDA MYÖNTÄÄ:

- äkillisesti sairastuneen lapsen hoito, jolloin vanhemmat voivat saada tilapäistä hoitovapaata - työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lasten hoitoon

Kotipalvelua on tarjolla pääsääntöisesti päiväaikaan maanantaista perjantaihin. Perheen tilanteesta riippuen voidaan tilapäisesti ja erikseen sopien työskennellä myös muuna ajankohtana.

Palvelun piiriin ohjautuminen tapahtuu pääsääntöisesti siten, että perheet kysyvät itse palvelua. Päivähoidon henkilöstö, terveydenhuollon ja sosiaalityön henkilöstö voi myös ohjata perheitä yhteydenottoon.

 

ASIAKASMAKSUT:

Palvelutarpeen arviointikäynti on maksuton.

Tilapäinen kotipalvelu

Käynnin pituus
Maksun suuruus/käynti
0-8 tuntia
10-30 euroa

 

 

 


Pitkäkestoinen palvelu


Pitkäkestoisesta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu Rantasalmen kunnan kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

Asiakasmaksulain 11§ mukaan käyntimaksu voidaan alentaa tai jättää perimättä mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

Tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot

 

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun maksutaulukko

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu