Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Jos varhaiskasvatustarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, on paikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ympäri vuoden ja haku tapahtuu kirjallisesti. Hakulomakkeita on saatavana varhaiskasvatuspalvelutoimistosta (Kunnantalo, 2.KRS) Ja kaikista varhaiskasvatusyksiköistä sekä Rantasalmen kunnan nettisivuilta (Varhaiskasvatus/lomakkeet).

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu