Ympäristötoimi

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Rantasalmen kunta on ympäristötoimialan isäntäkunta ja tuottaa ympäristötoimialan palvelut myös Sulkavan ja Juvan kunnille. Ympäristötoimiala toimii ympäristölautakunnan (yhteislautakunnan yhteystiedot) alaisuudessa.

Vastuualueena on rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Ympäristölautakunnan pöytäkirjat

Ympäristöministeriö ylläpitää ympäristöhallinnon verkkopalvelua jossa on ajankohtaista tietoa.

Yhteystiedot:

Ympäristöpäällikkö

Heikki Virta
virkavapaalla   

Vs.ympäristöpäällikkö/ympäristösihteeri

Pekka Sorjonen
040 508 3825
pekka.sorjonen@juva.fi
 

Rakennustarkastaja

Mauri Ruuskanen
040 571 1689
mauri.ruuskanen(at)rantasalmi.fi

Ympäristötoimensihteeri

Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Tiina Tilaéus
044 583 2200
tiina.tilaeus[at]rantasalmi.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu