Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvonta antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Rakennusjärjestys:Matkat, etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä.

Rakennuslupa: Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä käyttötarkoituksen muutokseen on haettava rakennuslupa.

Jatkoaikahakemus: Jatkoaikaa haetaan rakentamisen aloittamisen tai valmistumisen määräajan jatkamiseen.

Toimenpidelupa: Rakennelmat ja pienehköt talousrakennukset (10 m2… 30 m2) sekä jätevesijärjestelmän uusiminen ovat toimenpideluvan varaisia. Piirustuksena usein riittää vain asemapiirros ja periaatekuvaus. RH 1 - lomake on liitettävä hakemukseen.

Toimenpideilmoitus: Toimenpideilmoitus vaaditaan 10 m2 pienemmistä rakennelmista (kota, grillikatos yms.). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava vähintään asemapiirros.

Purkamislupa: tarvitaan aina asemakaava-alueella, kun kyseessä on muu kuin talousrakennus.

Purkamisilmoitus: on tehtävä aina kun rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi, rakennus tuhoutuu tulipalossa tai puretaan muusta syystä.

Katselmukset:Rakennustarkastaja suorittaa tarvittavat katselmukset

Rakennustarkastajan lupapäätökset: Rakennustarkastaja päättää rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat sekä hyväksyy toimenpideilmoitukset.

ARA:n avustukset: 1.1.2017 alkaen ARA hoitaa kaiken korjausavustusten myöntämisen. Käytänössä tämä tarkoittaa, että hakemukset jätetään suoraan ARA:lle. Ara tekee avustuspäätökset ja hoitaa avustusten maksamisen.

Poikkeamislupa:Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat

Maisematyölupa: Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.

Vastaavan työnjohtajan hakemus.

Ilmoitus: Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja (määräaikainen 1.6. -31.01.2018)
Mauri Ruuskanen
040 571 1689
mauri.ruuskanen[at]rantasalmi.fi
toimistopäivä maanantaisin klo 9-12

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu