Yksityistieasiat

Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät sekä kunnossapito- ja peruskorjausavustusten myöntäminen vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Rantasalmella on kunnossapitoavustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 300 km. Lisäksi on kymmeniä kilometrejä pienempiä loma-asunnoille meneviä teitä ja metsäteitä. Vuotuisten kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy yleensä 31.08. Hakemisesta ilmoitetaan paikallisessa sanomalehdessä.

Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä ja turvallisena. Tiejaoston tehtävänä ovat yksityistielain mukaiset viranomaistehtävät kuten tiekuntien perustaminen, valitusasioiden käsittely tiekuntien päätöksistä, tienpitoon liittyvien riita-asioiden käsittely yms.

Tiejaoksen toimivaltaan kuuluu mm. luvan myöntäminen pysyvän liikennemerkin asettamiseksi yksityiselle tielle, käytön rajoittaminen tai kieltäminen yksityistiellä.

Tiejaoksen pöytäkirjat

Pohjois-Savon ELY -keskus vastaa valtion osuudesta yksityistieasioista Rantasalmen alueella.

Tietoimitusasioista vastaa myös maanmittauslaitos.
Lisätietoa yksityistieasioista saa myös Suomen Tieyhdistykseltä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus

Yhteystiedot:

Ympäristötoimensihteerit
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008
airi.yletyinen[at]rantasalmi.fi

Tarja Piikki
puhelin 0400 135 052
tarja.piikki[at]juva.fi

Tiejaoksen puheenjohtaja
Raimo Vilenius
Itäkyläntie 171
51900 Juva
puhelin 050 302 4236
raimo.vilenius[at]gmail.com

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu