Perusturva

Anne Hirn
kotihoidon esimies
Anne Tarkiainen
palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Irma Laitiainen
palvelusihteeri
Kirsi Kaskinen
Johtava sosiaalityöntekijä 1.10.2018 alk.
Puh: 040 359 6887
etunimi.sukunimi@essote.fi
Maarit Mahrberg
Palveluohjaaja/vammaispalvelut
Puh: 0400 537808
etunimi.sukunimi@essote.fi
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Puh: 044 351 2660
etunimi.sukunimi@essote.fi
Miia Koponen
sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto
Puh: 040 7380757
etunimi.sukunimi@essote.fi
Minna Laitinen
lastenvalvoja
Puh: 040 1294544
etunimi.sukunimi2@essote.fi
Mira Ilmoniemi

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelut
Suomen Terveystalo Oy
yksikönjohtaja

Mirja Eronen
kehitysvammahuollon esimies
Palvelukeskus Mäntylä
Puh: 040 835 8969
Sanna Kaasinen
koulun sosiaalityö
Puh: 040 359 8211
etunimi.sukunimi@essote.fi
Ulla Jauhanen

toimipaikan päällikkö
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö

Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Puh: 040 1965658
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies Ritva Wilkman
Virva Richter
sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto
Puh: 050 3403873
virva.richter@essote.fi
Vuokko Sinisalo
terveyspalveluiden esimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu