Perusturva

Anne Tarkiainen
palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Heini-Tuulia Soini
Kotihoidon esimies
Hilppa Kokkonen
toimistosihteeri
Irma Laitiainen
toimistosihteeri
Kaija Blomberg

sosiaaliohjaaja, kuntouttava työtoiminta

Maarit Mahrberg

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut,
kehitysvammaisten avohuolto

Maarit Räisänen
Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu
Mari Laiho
sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö
Miia-Marika Nykänen
palveluesimies, kehitysvammahuolto
Mikko Kolehmainen
Lastenvalvoja
Minna Laasonen
Palveluesimies/vanhusten palvelukeskus Mäntylä
Mirja Veentaus
sosiaalityöntekijä, lastensuojelu
Palvelukeskus Mäntylä
Pauli Haapanen
yksikön johtaja
Suomen Terveystalo Oy, Rmen yksikkö
Vanhusten palveluasumisyksikkö Mäntylä
Vanhusten palvelukeskus Mäntylä keittiö
ruokapalveluesimies Minna Hakulinen
Vuokko Sinisalo
terveyspalveluiden esimies

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu